Cynllun
Telynor Cymru 2016
Project

Dathliad o Gerddoriaeth Delyn y Sipsiwn Cymreig
A Celebration of Welsh Gypsy Harping

Croeso i wefan swyddogol cynllun Telynor Cymru 2016.


Mae cynllun Telynor Cymru 2016 yn dathlu deucanmlwyddiant geni John Roberts 'Telynor Cymru' (1816-1894), y telynor Sipsi Cymreig enwocaf, ac un o'r ffigurau pwysicaf yn ein traddodiad gwerin.

Trwy'r cynllun yma, bydd Clera (Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru) yn trefnu rhaglen o weithdai i hyfforddi telynorion ar draws Cymru i chwarae yn null telyn y Sipsiwn Cymreig, arddull a drosglwyddwyd i ni yn uniongyrchol mewn traddodiad gwerin llafar di-dor gan John Roberts ei hun i lawr drwy genedlaethau ei deulu. Anelir at roi perfformiadau o'r gerddoriaeth unigryw yma yn ystod 2016.

Fel rhan hanfodol o'r cynllun, bwriedir y wefan arbennig yma i fod yn ddolen gyswllt i bawb fydd yn cymryd rhan yn y brosiect, ac yn gronfa adnoddau i gynorthwyo'r dysgu y tu allan i'r sesiynau hyfforddi. Ceir hefyd arni wybodaeth gefndirol bellach am hanes y Sipsiwn yma yng Nghymru a'u cyfraniad i'n diwylliant cenedlaethol.

Cliciwch yma os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r brosiect gyffrous yma!

Welcome to the official Telynor Cymru 2016 web-site.


The Telynor Cymru 2016 project celebrates the two-hundredth anniversary of the birth of John Roberts ‘Telynor Cymru’ (1816-1894), the famous Welsh Gypsy harpist, and one of the most important figures of our folk tradition.

Through this project, Clera (Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru – The Society for the Traditional Instruments of Wales) will be offering a programme of workshops to teach harpists all over Wales to play in the style of the Welsh Gypsy harpists, a style passed down to us directly from John Roberts himself through several generations of his family. The aim will be to give performances of this unique music during 2016.

As a vital part of the project, this web-site is intended to be a contact and information link for everyone taking part, and also as a resource base to help with the teaching outside of the formal teaching sessions. It also has further background information about the Gypsies in Wales and their contribution to our national culture.

Click here if you’re interested in being part of this exciting project!

Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration