Cynllun
Telynor Cymru 2016
Project

Dathliad o Gerddoriaeth Delyn y Sipsiwn Cymreig
A Celebration of Welsh Gypsy Harping

Cordiau a Chyfeiliant - Chords and Accompaniments


Cord C / C Chord

Cord C top / top C Chord


Cord F / F Chord

Cordiau C a F / C and F chords


Cord G / G Chord


Cordiau C F a G / C F and G chords

Dilyniant cordiau / Chord progression


Rhythm pibddawns / Hornpipe rhythm

Rhythm pibddawns – cyflym / Hornpipe rhythm – fast

Rhythm pibddawns – ‘Gypsy spirit’ / Hornpipe rhythm – ‘Gypsy spirit’


Rhythm walts / Waltz rhythm

Rhythm walts – cyflym / Waltz rhythm – fast

Rhythm walts – ‘Gypsy spirit’ / Waltz rhythm – ‘Gypsy spirit’


Rhythm polca / Polka rhythm

Rhythm polca – cyflym / Polka rhythm – fast

Rhythm polca – ‘Gypsy spirit’ / Polca rhythm – ‘Gypsy spirit’
Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration