Cynllun
Telynor Cymru 2016
Project

Dathliad o Gerddoriaeth Delyn y Sipsiwn Cymreig
A Celebration of Welsh Gypsy Harping

Pibddawns y NafiNodiant / Notes (PDF)
Nodiant - amr. / Notes - var. (pdf)


Pibddawns y Nafi – yn gyfan / complete

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 1: dadansoddiad / melody part 1: breakdown

alaw rhan 1 yn gyfan / melody part 1 in full

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 2: dadansoddiad /melody part 2: breakdown

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 2 gyda diweddglo gwahanol /melody part 2 with different ending

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 2 yn gyfan / melody part 2 in full

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 1 ‘dyblu’: adansoddiad/melody part 1 ‘doubling’: breakdown

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 1 ‘dyblu’ yn gyfan /melody part 1‘doubling’ in full

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 2 ‘dyblu’: dadansoddiad /melody part 2 ‘doubling’: breakdown

Pibddawns y Nafi – alaw rhan 2 ‘dyblu’ yn gyfan / melody part 2 ‘doubling’ in fullWebsite design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration