Cynllun
Telynor Cymru 2016
Project

Dathliad o Gerddoriaeth Delyn y Sipsiwn Cymreig
A Celebration of Welsh Gypsy Harping

Jig Eldra

Nodiant / Notes (PDF)

Jig Eldra – yn gyfan / complete

Jig Eldra – cordiau’r bas / bass chords

Jig Eldra – bas rhan 1 gyda’r alaw / bass part 1 with melody

Jig Eldra – bas rhan 2 gyda’r alaw / bass part 2 with melody

Jig Eldra – alaw rhan 1: dadansoddiad / melody part 1: breakdown

Jig Eldra – alaw rhan 1 yn gyfan / melody part 1 in full

Jig Eldra – alaw rhan 2: dadansoddiad / melody part 2: breakdown

Jig Eldra – alaw rhan 2 yn gyfan / melody part 2 in full


Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration