Cynllun
Telynor Cymru 2016
Project

Dathliad o Gerddoriaeth Delyn y Sipsiwn Cymreig
A Celebration of Welsh Gypsy Harping

Y Gerddoriaeth


Yma cewch chi glipiau fideo i’ch cynorthwyo i ddysgu’r gerddoriaeth y tu allan i’r gweithdai.

Cliciwch ar enw unrhyw deitl yn yr arlwy ar y dde, ac yna logio i mewn efo’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a gawsoch yn y gweithdai, i weld a chlywed clipiau alaw neu batrwm yn cael eu chwarae a’u dadansoddi yn araf. Cewch hefyd ddolen i lawrlwytho nodiant o’r gerddoriaeth.

RHYBUDD! Mae Robin Huw Bowen yn chwarae'r delyn yn y clipiau yma yn y dull traddodiadol Cymreig ar yr ysgwydd CHWITH, sy'n golygu mai ei law CHWITH sy'n canu'r alaw (y trebl), a'i law DDE yn canu'r cordiau (y bas). Cadwch hyn mewn cof wrth ddysgu o'r clipiau yma!


The Music

Here you will find video clips to help you learn the music outside of the workshops.

Click on any title in the menu on the right, and log in using the username and password you were given in the workshops, to see and hear clips of a melody or pattern being played and broken down slowly. You will also find a link to download notation of the music.

WARNING! In these clips, Robin Huw Bowen is playing the harp in the traditional Welsh manner on the LEFT shoulder, which means his LEFT hand is playing the melody (the treble) and his RIGHT hand is playing the chords (the bass). Bear this in mind while using these clips!Administration